Var står ni i dag?

• Ni har redan ett projekt/programkontor som behöver vidareutvecklas
• Ni driver många initiativ och projekt som behöver drivas parallellt för att uppnå en förflyttning
• Projekten lyckas inte alltid möjliggöra de bestående verksamhetsresultat som var syftet

Många verksamheter ställer sig frågor som:

• Gör vi rätt saker? Finns det en tydlig spårbarhet mellan projekten och våra affärsstrategier och affärsplaner?
• Har vi en överblick över hela portföljen av både projekt, större förvaltningsåtgärder och andra initiativ?
• Genomför vi initiativen och projekten på rätt sätt? Har vi en metod som alla följer?
• Varför når våra projekt inte sina mål? Är vi överens om målen i förväg och går de att följa upp?

Varför B3IT?

Vi har erfarenhet både som konsulter och linjechefer att bygga upp, driva och vidareutveckla projektkontor och att etablera effektiva styrmodeller för projekt. 
Vi har erfarenhet och kompetens att:

• snabbt identifiera förbättringspotentialen och de ”quick wins” som ofta finns
• identifiera och prioritera åtgärder
• ta fram en plan för att genomföra åtgärderna
• etablera eller vidareutveckla ett projektkontor

B3IT säkerställer att du får förutsättningar att snabbt komma igång och uppnå tydliga förbättringar. Men också att du långsiktigt kan vidareutveckla och förändra allteftersom behoven förändras.

Maria Beronius

Kontakt

Maria Beronius

VD, B3IT Ledning

maria.beronius@b3it.se

Tel: 070-309 34 19

Anders Bergman

Anders Bergman

Seniorkonsult, B3IT Ledning

anders.bergman@b3it.se

Tel: 070-850 60 97

Tord Schultz

Tord Schultz

Försäljningsansvarig, B3 Sentensia

tord.schultz@sentensia.se

Tel: 0733-210 533