GÖR EN GDPR-ASSESSMENT

B3IT erbjuder en GDPR-granskning som består av en fullständig genomlysning av hur redo din organisation är inför den nya Dataskyddsförordningen.

Kontakta oss gärna så berättar vi mera om hur du kan förbereda ditt företag för de nya reglerna.

Läs mera här om hur din verksamhet påverkas av GDPR

Börja arbetet i god tid


För att lyckas behöver du vara väl förberedd på hur dataskydd och integritet skall hanteras och hur kraven i regelverket måste uppfyllas. GDPR är ett maktskifte, där makten över personuppgifter står i fokus för förordningen.

Hittills har företag och organisationer kunnat betrakta personuppgifter som sin egendom, en tillgång som kan användas för olika ändamål och även säljas vidare. Detta förändras nu, när kunden/privatpersonen får en väsentligt starkare rätt att förfoga över sina personuppgifter, får välja hur företag eller organisationer använder dem och till och med begära att personuppgifterna överlämnas till en konkurrerande tjänst.

Kort sagt betyder det att företaget/organisationen nu behöver ha kontroll på:

 • Insamling av data (typ, rättvist och lagligt, samtycke, relevans)
 • Processer (specifika data, meddela förändringar, speciellt syfte)
 • Hantering (åtkomst, rätt att korrigera, datadestruering, dataöverföring)
 • Behåll och säkra data (varaktighet och typ av data, teknologi, människor, processer, dataförlust)

 

DATAINSPEKTIONEN VILL ATT FÖRETAGEN FÖRBEREDER SIG

Syftet med GDPR är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU, vilket underlättar för företag att verka på hela den inre marknaden.

"De nya kraven kan komma att medföra stora förändringar i er verksamhet. För att ni ska hinna anpassa verksamheten på ett effektivt och kostnadsbesparande sätt, är det viktigt att ni redan nu börjar fundera över vilka konsekvenser förordningen kommer att få för er."

Här kan du läsa Datainspektionens vägledning

Aktuella referenser inom GDPR

Ett urval av referensuppdrag, relaterade till GDPR:

 • B3IT verkar som Trusted Advisor inom GDPR för en stor modekoncern. Uppdraget omfattar allt från att medvetandegöra hur GDPR påverkar koncernen, till att ta reda på vilka personuppgifter som behandlas och vilka IT-system och processer som berörs.

 • B3IT och Integricy samarbetar i en GDPR-förstudie för ett stort fastighetsbolag. Syftet med uppdraget är att utreda om kunden uppfyller kraven i förordningen, samt att ta fram förslag till åtgärder som t. ex. anpassningar av processer, avtal och system
 • B3IT ansvarar för att hjälpa en större telekomoperatör med att systematiskt ta fram en kravställning med avseende på företagets alla IT-system. I uppdraget ingår dessutom att presentera en lösning av hur företagets kunder skall kunna ta del av sina kunduppgifter i enlighet med GDPR.

B3ITs erbjudande


Vi erbjuder en GDPR-granskning som innehåller en fullständig genomlysning av hur redo din organisation är inför den nya Dataskyddsförordningen.
B3IT kan även erbjuda en rad tjänster som hjälper dig att vidta relevanta åtgärder för att komma tillrätta med eventuella brister.   

B3ITs erfarna konsulter ser till helheten för att uppnå en bättre samverkan mellan Verksamhet och IT. Det innebär att ni får:

 • Ökad kontroll över de nya GDPR-kraven
 • Effektiv balans mellan kostnad, risk och kvalitet
 • Minskade kostnader genom att tidigt upptäcka brister i design, arkitektur och processer
 • Ökad förståelse och förbättrat samarbete mellan verksamhet och leverantör
 • Rådgivning och kompetens kring digitalisering och dess affärsmodeller – vilka krav ställer GDPR exempelvis på en molnleverantör?
May-Lis Farnes

Kontakt

May-Lis Farnes

VD, B3 Cyber Security

may-lis.farnes@b3it.se

Tel: 070-6227357

Eva Ahlén

Eva Ahlén

Affärsutveckling GDPR

eva.ahlen@b3it.se

Tel: 073-398 88 10

Tord Schultz

Tord Schultz

Försäljningsansvarig, B3 Sentensia

tord.schultz@sentensia.se

Tel: 0733-210 533