Vår filosofi

"Vi vill känna stolthet över vad vi åstadkommer ute hos våra kunder"

Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3IT  


B3IT startade 2003 med ambitionen att bli Sveriges bästa IT-konsultbolag - för våra uppdragsgivare, för våra konsulter och för våra investerare. Med en tydlig satsning på seniora konsulter inom IT och Management har vi vuxit raskt med fokus på marknadens mest krävande kunder. 

För B3IT är tillväxt ett medvetet vägval. Varje medarbetare som kommer in, bidrar med kompetens, erfarenhet, ambition och nätverk. Ju fler duktiga konsulter vi har, desto bättre möjligheter för oss att vinna kundernas förtroende, och desto större förmåga att axla de uppgifter vi får.

B3IT har en tydlig profil; seniora medarbetare med helhetssyn och drivkraft vars förmåga går från att ta reda på vilken lösning som är den bästa för kunden till att genomföra och förvalta den. B3IT har tagit fokus på att rekrytera riktigt erfarna medarbetare, typiskt med minst tio års erfarenhet. Med specialistkompetens inom teknik, eller med erfarenhet som linjechefer, gärna i gränslandet mellan IT och verksamhet.

Våra konsulter har förmågan och viljan att ta sig an svåra uppgifter. Vi tycker om att lösa problem, att fånga idéer, forma strategier, och ta dem till genomförande. Baserat på en bred erfarenhet gillar vi att bidra med metoder, kunskap, genomförandeförmåga och att skapa resultat.

Ett bra bolag för våra konsulter

B3IT är lika noga med att bygga ett bra bolag för våra konsulter som för våra kunder. Våra medarbetare ges en stor individuell frihet, både vad gäller tid, uppdragsinriktning och kompetensutveckling. Det är även viktigt för oss att upprätthålla en levande företagskultur som inte bara bjuder på utmaningar, utveckling och uppmuntran utan även ger oss viktiga sociala mervärden.

B3IT erbjuder konsulttjänster inom bland annat kompetensområden som IT-ledning, telekom, systemutveckling, databas, digitala kanaler, healthcare samt projekt- och förändringsledning. Genom att organisera verksamheten i ett antal mindre specialistbolag behåller vi entreprenörskänslan - och ger varje medarbetare möjlighet att känna delaktighet i ett bolag där man arbetar med samma typ av uppdrag och med samma kompetensprofil.

B3IT verkar antingen under eget projektansvar eller som lednings- eller expertförstärkning i uppdragsgivarens organisation. För varje projekt som genomförs skapas bevis för att B3IT har hittat fram till en effektiv arbetsmodell, som ger snabba och tydliga resultat för både verksamhet och IT.