30 jan 2017

B3IT förvärvar konsultbolaget Init

B3IT Management AB (publ) fortsätter växa, och förvärvar konsultbolaget Init AB med 39 medarbetare och en omsättning under 2016 på 58 MSEK. 

Init är ett väletablerat, Stockholmsbaserat bolag med seniora konsulter inom Infrastruktur och Systemutveckling.

-  Vi är stolta och glada över att Init nu blir en del av B3IT och välkomnar våra nya medarbetare, säger B3ITs VD och koncernchef Sven Uthorn. Förvärvet förstärker ytterligare B3ITs spetskompetens inom systemutveckling och infrastruktur, med tillväxtområden som DevOps och IT-säkerhet.

-  Init och B3IT ligger mycket nära varandra både kulturellt och kompetensmässigt vilket ger oss utmärkta möjligheter att utveckla både vår verksamhet och våra kundrelationer som en del av B3IT-koncernen, säger Måns Wallén, VD på Init.

Init AB grundades 1994 och omsättningen under 2016 uppgick till 58 MSEK, med ett rörelseresultat som före extraordinära poster i form av avgångsvederlag om 1,35 MSEK  uppgår till 4,8 MSEK. Köpeskillingen uppgår till 31,8 MSEK för bolaget med en nettokassa på cirka 8 MSEK. Bolaget kommer från och med 1:e februari 2017 att ingå i B3IT-koncernen och integrationen förväntas ge årliga kostnadssynergier på cirka 3 MSEK med full verkan från 2018.

För mera information kontakta gärna: 

Sven Uthorn, VD, B3IT Management AB, sven.uthorn@b3it.se, tel 070-899 3670.

Måns Wallén, VD, Init AB, mans.wallen@init.se, tel 073-328 81 00. 

B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar.

B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell.

B3IT hade 364 medarbetare den 30 september 2016. Omsättningen 2015 uppgick till 382,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 33,1 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Sundsvall, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan den 14 december 2016 är B3ITs aktie noterad på Nasdaq Stockholm. 

Init AB erbjuder konsulttjänster inom systemutveckling, infrastruktur, säkerhet och automatisering fokuserat på modern metodik och teknik. Init har lång erfarenhet av att ta fram komplexa system som är verksamhetskritiska och bolagets konsulter verkar ofta i ledande roller i systemutvecklingsprojekt och som infrastrukturexperter. Init har specialiserat sig på Unix/Linux, öppen källkod och systemutveckling inom Java-området. Flera av Inits konsulter arbetar även som lärare inom sina specialistområden. Init har idag primärt sin verksamhet i Stockholm med kunder som Polisen, Valmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket samt ett flertal privata kunder.

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 30 januari 2017 kl 13.00 CET.

B3IT MANAGEMENT AB (publ), Holländargatan 17, Box 8, 101 20 Stockholm www.b3it.se Org.nr. 556606-3300