POLISEN

Utredning av nästa generations PKI

Polisens PKI-plattform är Sveriges största PKI-system. Polisens PKI används för både interna polisspecifika system och externa system, som t ex system för hantering av svenska pass och Migrationsverkets uppehållstillståndskort.


Polisen arbetar kontinuerligt med att anpassa sina system efter nya krav och behov och att modernisera system och arbetsprocesser för att minska tidskrav och kostnader för underhåll.

Behov

För att utvärdera den befintliga PKI-plattformen och jämföra den med nya plattformar valde Polisen att göra en förstudie. Denna skulle analysera plattformarna och utvärdera dem med hänsyn till kostnad, tekniskt perspektiv och organisatoriska behov. Baserat på denna analys ska förstudien leda till en rekommendation på inriktning för den framtida plattformen och hur den skall passa in i verksamheten.

Arkitektur och teknik

Samtliga system som analyserats skapar certifikat enligt standarden X509 version 3. Utredningen ställde grav på gedigna PKI-kunskaper, infrastruktur, säkerhet samt processer och rutiner.

Inits medverkan

Init har drivit denna förstudie.