VD har ordet


  

B3IT inleder 2018 med sitt bästa Q1 någonsin, både i intäkter och i resultat. I en fortsatt stark kundmarknad växer vi intäkterna 23 procent och resultatet 39 procent jämfört med samma period i fjol.

Det ligger väl i linje med de modeller vi valt att arbeta efter när det gäller att utveckla koncernen – att rekrytera oss till ökad kapacitet i befintliga affärsenheter, att starta nya tillsammans med dugliga entreprenörer och att förvärva välskötta mindre konsultbolag och ge dem ett nytt sammanhang att utvecklas i.

På det temat fick vi anledning under kvartalet att välkomna Thirdbase AB och dess 34 medarbetare till B3IT-koncernen. Thirdbase är ett konsultbolag som erbjuder specialistkompetens inom systemutveckling med extra tyngd på Java och mobilitet, systemarkitektur och testledning. Det stärker oss totalt sett inom kompetensområdet, och det ger oss också en kraftigt ökad närvaro på marknaden i Sydsverige. Samtidigt tillför det nya kundrelationer inte minst inom handel, en bransch vi ser väldigt stor potential i givet det förändringstryck som digitaliseringen skapar.

Vi har också fortsatt att skörda framgångar inom digital strategi och utveckling, där fjolårets initiativ med etableringen av B3IT Digital Xperience, och förvärvet av Rebel & Bird nu renderat oss rollen som digital partner till Parks and Resorts, med avsikt att utveckla deras digitala kundmöte och närvaro på nätet.

En annan viktig milstolpe efter periodens utgång, är vårt nya joint venture i Warszawa, där vi nu för första gången prövar att tillämpa vår framgångsmodell utanför Sveriges gränser. Tillsammans med lokala entreprenörer avser vi bygga upp ett nytt bolag med kvalificerade konsulttjänster inom bland annat systemutveckling och förvaltning, projektledning och business intelligence, för polska och internationella bolag i Polen.

I en rekryteringsmarknad som måste beskrivas som utmanande, speciellt i Stockholm, är vi stolta över att ha kunnat stärka vår totala kapacitet, och räknar nu 530 medarbetare, en ökning med 26 procent under de senaste 12 månaderna.

Det ger oss både anledning och möjlighet att arbeta vidare med att utveckla koncernen – mot fördjupade kundrelationer, ett förädlat tjänsteutbud och en breddad geografisk närvaro.

I en marknad fortsatt präglad av digitaliseringens alla möjligheter och utmaningar, bygger vi B3IT vidare med den tillförsikt som kommer av 14 framgångsrika år i rad, med nya förmågor, ökad kapacitet och nyvunna förtroenden i kundmarknaden.

Sven Uthorn