VD har ordet


  

Fjärde kvartalet 2017 var det bästa i B3ITs historia, med rekord i omsättning, resultat och antal medarbetare. Med det avslutar vi också vårt 14:e tillväxtår i rad sedan bolagets start, och 57:e kvartalet i rad med positiv lönsamhet.

Tillväxt är vårt DNA

Vår tillväxt är fortsatt väldigt hög: 27 procent för Q4, liksom för helåret, och ligger väl i linje med våra 28 procent i genomsnittlig årlig tillväxt (CAGR) de senaste tio åren. Tillväxten har betydelse. Den gör oss mer relevanta för våra kunder. Den ger skalfördelar som är bra för marginalerna. Och den skapar en god stämning i företaget.

För mig personligen är det en stor glädje när erfarna konsulter väljer B3IT som arbetsgivare, när yngre förmågor väljer B3IT för sin professionella bana, när ambitiösa entreprenörer väljer att bygga nya bolag under B3ITs varumärke och när välskötta konsultbolag finner att de kan utvecklas ännu bättre som del av vår koncern.    

Vi tar kvartalet som bevis för att vår tillväxtmodell fungerar. Med kombinationen av organisk och förvärvad tillväxt, uppnår vi under Q4 drygt tio-procentig rörelsemarginal. Man kan se detta som en normalisering av vår resultatnivå, efter en period tidigare under året där resultaten belastats av förvärv och offensiva framtidssatsningar.

Framsteg under året

Under 2017 har vi bland annat;

 • Ökat antalet medarbetare med 24 procent med kombinationen offensiv rekrytering och förvärv
 • Breddat vårt erbjudande inom;
  • Digital strategi och användarupplevelser med förvärvet av Rebel & Bird och etableringen av B3IT Digital Xperience
  • Infrastruktur, systemutveckling och IT-säkerhet med förvärvet av Init
  • Verksamhetsutveckling, upphandling och informationssäkerhet med förvärvet av Sentensia Q
 • Lagt grund för nya tillväxtbolag i B3IT-sfären med B3IT Dynamics (CRM-specialister), B3IT Cloud Services (drift och förvaltning av molntjänster), B3 Cyber Security (informationssäkerhet) och B3 Digital Worklife (med fokus kring Modern Workplace)              
 • Arbetat med att utveckla B3IT som arbetsplats, vilket resulterade i en topplacering i Great-Place-to-Works utnämning av Sveriges bästa arbetsplatser. Vidare belönades vår wellness-satsning då Magnet Awards delade ut utmärkelser för förtjänstfullt arbete inom Employer Branding
 • Stärkt vårt varumärke, bland annat genom att flytta vårt huvudkontor till representativa lokaler i centrala Stockholm och därmed också skapat oss en bra plattform för tätare kundkontakt, kunskaps- och idéutbyte samt kompetensutveckling
 • Vunnit flera viktiga ramavtal och en växande skara kundaffärer där vi tar projektansvar för utveckling och förvaltning av nya lösningar

Vägen framåt

Allt detta sammantaget skapar en solid grund för fortsatt offensiv utveckling av B3ITs affärer, i en kundmarknad som genomsyras av digitaliseringens möjligheter – både att utveckla verksamhet, affärer och nya tjänster.

Med avsikten att kunna fortsätta vår tillväxt över de närmaste åren, anpassar vi också vår struktur för fortsatt skalning. Med bibehållet entreprenörsdriv i våra bolag, organiserar vi nu dessa i fyra affärsområden:

 • Affärsområde Digital Management med fokus kring verksamhetsutveckling och förändringsledning
 • Affärsområde Digital Innovation med konsulttjänster kring utveckling av system, produkter och tjänster
 • Affärsområde Digital Infra med konsulttjänster kring skalbar och säker infrastruktur
 • Affärsområde Nord med uppdraget att skala upp vår verksamhet i norra Sverige

Jag vill rikta ett stort tack till alla kunder och medarbetare, som bidragit till vår fortsatta framgång och utveckling. Det är med stor tillförsikt vi nu går in i 2018 som ett ännu starkare bolag.

Sven Uthorn