B3IT erbjuder konsulttjänster inom IT och Management. Sedan december 2016 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm.

Finansiell kalender

09 maj
Delårsrapport Q1, jan-mars 2018
15 maj
Årsstämma för 2017
22 aug
Delårsrapport Q2, jan-juni 2018
08 nov
Delårsrapport Q3, jan-sept 2018

VD har ordet

Fjärde kvartalet 2017 var det bästa i B3ITs historia, med rekord i omsättning, resultat och antal medarbetare. Med det avslutar vi också vårt 14:e tillväxtår i rad sedan bolagets start, och 57:e kvartalet i rad med positiv lönsamhet. Tillväxt är...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Intäkter, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Antal anställda 31 december

2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår = sep-aug fram till 2012), 2003-2013 redovisas enligt BFNAR, därefter enligt IFRS
2013 inkluderar B3IT Interact AB, konsoliderat per 1 jan 2014, 2016 EBITDA är inklusive noteringskostnader om 5 431 kSEK

2007-2017 årlig genomsnittlig tillväxt 28 procent (CAGR)

Nyckeltal

+490
MEDARBETARE
5,9%
RÖRELSEMARGINAL 2017
26,9%
OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 2017

IR-kontakter

Sven Uthorn
VD B3IT koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3it.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 4799
harriet.piscator@b3it.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3it.se
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
070-644 2001
rolf.kolmodin@b3it.se