B3IT erbjuder konsulttjänster inom IT och Management. Sedan december 2016 är aktien noterad på Nasdaq Stockholm.

VD har ordet

Tillväxten för B3IT fortsätter oförtrutet på fjortonde året i rad. Under tredje kvartalet 2017, som traditionellt tyngs av semestrar, växer vi med 30 procent till nytt omsättningsrekord för ett tredje kvartal på 130 MSEK. Under en period av stark...

Aktiekurs

Finansiell översikt

Intäkter, KSEK
Rörelseresultat EBITDA, KSEK
Antal anställda 31 december

2003-2012 är proformasiffror (bokslutsår = sep-aug fram till 2012), 2003-2013 redovisas enligt BFNAR, därefter enligt IFRS
2013 inkluderar B3IT Interact AB, konsoliderat per 1 jan 2014, 2016 EBITDA är inklusive noteringskostnader om 5 431 kSEK

2006-2016 årlig genomsnittlig tillväxt 26 procent (CAGR)

Nyckeltal

+490
MEDARBETARE
4,1%
RÖRELSEMARGINAL, 9 MÅN 2017
26,9%
OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, 9 MÅN 2017

IR-kontakter

Sven Uthorn
VD B3IT koncernen
08-410 143 42
sven.uthorn@b3it.se
Harriet Piscator
CFO
070-317 4799
harriet.piscator@b3it.se
Annette Björklund
Investor Relations
072-700 70 82
annette.bjorklund@b3it.se
Rolf Kolmodin
Kommunikationschef
070-644 2001
rolf.kolmodin@b3it.se