MENY

Upphandling

Upphandling av kommunikationstjänster är grunden i vårt erbjudande


Som experter inom upphandling av kommunikationstjänster erbjuder vi en komplett portfölj av tjänster.


Att köpa in kommunikationstjänster är idag en djungel och kräver god kunskap. B3IT erbjuder stöd inom upphandling och har en lång och gedigen kunskap inom kommunikationsområdet med ett 20-tal upphandlingsspecialister som bas.Det finns sällan en lösning på ett behov utan normalt har man ett antal val att välja mellan men vilken lösning blir bäst ur ett total cost of owner (TCO) perspektiv, troligtvis inte det enklaste valet. Som upphandlingskonsulter sätter vi vår stolthet i att erbjuda kunder den bästa och mest prisvärda lösningen ur både drift och underhållsperspektivet. Dagens snabba växlingar inom företagens upp och nedgång kräver större flexibilitet i vald lösning än tidigare och som upphandlingskonsult måste man förstå beställarens verksamhet och förmedla detta till de tilltänkta leverantörerna på ett adkvat sätt. Kort sagt kan man säga att det är lätt att handla upp en upphandlingskonsult men att upphandla rätt är det som skiljer agnarna från vetet.

Vi på B3IT Connect brinner för att hjälpa våra kunder till framgång genom att skapa ett mervärde av de kommunikationslösningar vi tar fram och implementerar. Vi är specialister på telekom, mobilitet och nätverk med fokus på områden som förstudier, projektledning, utveckling, verksamhetsutveckling och implementation.

Kontakta oss så berättar vi mer vad vi kan göra för er inom Upphandling.

Jan Hermanson

Jan Hermanson
Vd B3IT Connect
jan.hermanson@b3it.se
Tel: 0723-098 099