MENY

Sourcing

Sourcingtjänsten vänder sig till CIO:er och verksamhetschefer som vill få en effektivare upphandling av IT- och telekomtjänster, med bättre kostnadskontroll och en tydlig uppföljning av åtaganden från olika underleverantörer.

Varför B3IT?

Vi hjälper dig att lösa ekvationen så att du frigör medel för nyutveckling - utan att det sker på bekostnad av drift och förvaltning. Av erfarenhet vet vi att en en väl förankrad mix mellan fasta och rörliga kostnader oftast ger bäst effekt.

Vi har expertis inom just de discipliner där stöd krävs för att effektivt kontraktera en process, funktion eller system till en underleverantör. Och vi har genom erfarenhet och hårt arbete lärt oss att avslöja leverantörernas eventuella brister redan innan avtal tecknas, som till exempel att man:

- Inte förstår kundens affär
- Missar överenskommen leveranstid
- Har för juniora konsulter
- Saknar överenskommen kompetens
- Inte levererar den kvalitet som efterfrågas  
 

Vad erbjuder vi?

Sourcing genomgår olika faser vilket ofta innebär behov av stöd på olika sätt. B3IT tar därför ansvar för att driva och stötta inom tre väl definierade områden:

• Upphandlingsstöd – vi bistår med kunnande kring olika former av upphandling och med vägledning vilken som passar bäst i olika lägen, hur man undviker fallgropar och säkerställer en effektiv upphandlingsprocess. Vi driver och tar ansvar från förstudie till avtal och uppföljning.

• Transition och transformation – vi är ert stöd i transitions- och transformationsprojekt där IT-miljön flyttas till de nya leverantörerna och förändras enligt de nya avtalen. Vi stöttar er från planering, flytt och kompetensöverföring till hemtagning av effekter.

• Styrning av en eller flera leverantörer – vi är en oberoende part som kan genomföra mätning och analys av pågående avtal och leverans.
Vi tar fram åtgärdsförslag och driver förän-dringar då leveransen inte uppfyller önskad nivå. Vi hjälper till att definiera vilken organisation och styrmodell som behövs för en effektiv sourcing.

B3IT säkerställer att du får den styrning och det stöd som behövs i de olika faserna av sourcing.

LADDA HEM PRODUKTBLAD SOM PDF

KONTAKTPERSONER

Ta gärna kontakt med oss så presenterar vi sourcingstjänsten mera ingående.

Jan Hermanson
Vd B3IT Connect
jan.hermanson@b3it.se
Tel: 0723-098 099

Maria Beronius
Vd B3IT Ledning
maria.beronius@b3it.se
Tel: 070-3093419