MENY

Networks

Idag förstår alla att nätverket ÄR verksamheten


Företag eller organisationer som inte har en adekvat nätverksinfrastruktur riskerar att misslyckas både tekniskt och verksamhetsmässigt. Att fortlöpande utveckla sitt nätverk är kritiskt men misstag under resans gång kan bli ödesdigert.

Nätverksarkitekter och verksamhetschefer måste löpande utvärdera infrastrukturen och identifiera hur väl den möter både dagens och framtidens behov och krav. En del i det fortlöpande arbetet kan vara att genomföra en analys för att utvärdera kapacitet och processbehov - för att utifrån den skapa en åtgärdsplan som motsvarar verksamhetens krav. Ytterst handlar det om att verksamheten skall fungera tillförlitligt och säkert.

B3ITs seniora konsulter hjälper dig att se över er situation genom att:

 • Genomföra konsekvensanalyser
 • Genomlysa den fysiska miljön
 • Se över bandbredd och kapacitet
 • Analysera tillförlitlighet och kontinuitetsplanerna
 • Revidera säkerhetsläge och ta fram åtgärdsförslag

När detta är klargjort är det dags att implementera en miljö med hårdvara, mjukvara och en design som möter de framtida behoven med full skalbarhet. Kostnadseffektivitet är alltid ett ledord i vårt arbete. När designen är klar är det dags för upphandling av de komponenter och tjänster som krävs. Under implementationen skall också drift och livscykelplanen komma på plats och serviceavtal säkras.

B3IT har en mängd certifikat inom olika teknikområden som t ex processmetodiker och säkerhet. Och vi är naturligtvis leverantörsoberoende.

Behöver du hjälp att komma vidare och säkra ditt företags verksamhet? Eller kanske räcker ni inte till själva idag? Kontakta oss!

Kunskapsområden

 • Lokala nätverk - LAN
 • Geografiskt spridda nätverk - WAN
 • Trådlösa nätverk - WLAN/WiFi
 • Säkra mobila lösningar 
 • VPN-lösningar för företag 
 • IP Management – DNS/DHCP/IP
 • Kvalitetsstyrda nät – QoS
 • IP-telefoni
 • Contact center-miljöer
 • Standardstyrda miljöer (t ex PCI/DSS, ISO27001)
 • Säker internet access och miljöer för internettjänster
 • Intrångskydd IDS/IPS
 • PKI och identitetsinfrastruktur (IAM)
 • Denial of Service-skydd DOS/DDOS
 • Upphandling av tjänster och produkter
 • Serviceavtals-hantering och/eller effektivisering
 • ITIL-drivna miljöer
 • Driva nätverk som tjänst
 • Avancerad felsökning och support
 • Datacenters - design/drift/teknik

Kontakt

Marie HagbergBusiness Area Manager Networks

marie.hagberg@b3it.se
Tel: 0725-783 355
Kontor: Stockholm