MENY

Infrastruktur & Cloud

Infrastruktur som stödjer din verksamhet och lägger grunden för nya affärsmöjligheter


Hos B3IT ser vi infrastrukturen som en grundbult både för att skapa nya affärsmöjligheter och att effektivisera en verksamhet. 
Vi har en djup kunskap om teknik och drift av infrastruktur och lång erfarenhet av att leverera en för kunden anpassad och effektiv lösning.

Oavsett om det gäller förflyttning till molnet, konsolidering och migrering av befintliga miljöer eller driftsåtaganden, så har B3IT rätt typ av konsulter som kan leda ett utvecklingsprojekt eller stötta dig vid införande av nya lösningar.

Vi söker bästa lösningen
Vi har en tydlig filosofi att vara plattformsoberoende. Med det menar vi att vi alltid ser till kundens unika situation och att vi vill bidra till att skapa en långsiktigt hållbar lösning. Fördelen för dig som kund är att alla våra konsulter har mer än tio års erfarenhet inom IT-infrastruktur och en god förmåga att förstå verksamhetens unika behov, för att bättre kunna anpassa systemen till dessa.

Vi hjälper dig att migrera (planering, genomförande, test och paketering av applikationer), vi hanterar virtuella miljöer och vi kan licenshantering- Software Asset Management - för att minska licenskostnaderna. Detta gäller också flertalet server- och lagringslösningar samt övervakning. Genom vårt nära samarbete med B3IT:s databasteam ger det  oss en unik möjlighet att leverera en komplett lösning till våra kunder med hög prestanda och kvalitet.

Microsoft har en betydande roll hos många av våra kunder. Det speglar även vårt erbjudande. Vi är bland annat experter på Hyper-V, SharePoint, System Center, Exchange, Lync och Office 365. Våra konsulter kan också hjälpa dig att utvärdera möjligheterna att ta klivet mot Microsoft System Center och Microsoft Azure.

Säkerheten alltid närvarande
Säkerhet är en självklar del i vårt arbete. När vi tar fram samarbetslösningar mellan olika system och för verksamheten, är säkerhetsfrågorna alltid en viktig del i processen. Vi kommer med råd och ser även till de långsiktiga säkerhetsbehoven hos varje kund.

Infrastruktur viktigt för verksamheten
B3IT har en gedigen kundlista inom infrastruktur. Det är ett direkt resultat av att våra duktiga och erfarna konsulter har arbetat i roller som driftansvariga, projektledare eller specialister inom olika områden och i olika typer av IT-organisationer och företag. Gemensamt för alla är att vi brinner för infrastruktur och förstår hur viktigt och betydelsefullt det är för att en verksamhet skall utvecklas och må bra.

NETWORKS

Här kan du läsa mera om våra nätverkstjänster 

Kontakt

Ingvar MellerbyVD, B3IT Summit

ingvar.mellerby@b3it.se
Tel: 073-029 6083 
Kontor: Stockholm

 

Daniel ErikssonTeamchef Infrastruktur

daniel.eriksson@b3it.se
Tel: 076-1269904 
Kontor: Stockholm