MENY

Information Management

Turn Information into Business Success® B3 Visab Consulting hjälper Dig att koppla greppet om affärens viktigaste tillgång – information.

Med ett ingenjörsmässigt och pragmatiskt angreppssätt kan vi åstadkomma tydliga effekter och bestående värde för affären redan i ett tidigt skede. Parallellt med detta stödjer vi verksamheten att successivt ta fram och implementera nya strukturer och arbetssätt för en långsiktigt hållbar informationsförsörjning.

Vårt angreppssätt avseende Information Management syftar långsiktigt till att ge:

  • ökad effektivitet i verksamheten
  • lägre kostnader för informationshantering
  • stöd för etablering av informations-ägarskap i affären
  • reducering av antalet fel i affären på grund av låg informationskvalitet
  • minskad komplexitet i informationslandskapet
  • efterlevnad av myndighetskrav

Kontakta oss gärna för att diskutera hur Information Management skulle kunna tillföra värde i Din verksamhet.

Leveransmodeller

För att säkerställa att vi möter affärens behov på bästa sätt arbetar vi med olika leveransmodeller:

  • Funktionsleverans - Vi levererar och tar ansvar för en funktion inom kundens verksamhet med överlämning till kundens organisation enligt överenskommelse.
  • Teamleverans - Komplexa uppgifter kräver en mix av kompetenser som kan vara svårt att finna hos en person. Vi erbjuder leveranser i form av ett team av konsulter som är vana att arbeta ihop och som kompletterar varandras kompetens.
  • Konsultleverans - Våra konsulter engageras också enskilt för uppdrag hos våra kunder.

Information Management är av stort värde för alla företag där konkurrenskraften är starkt kopplad till förmågan att hantera sin informationsförsörjning. Detta är typiskt för kunder inom bank, försäkring och kapitalmarknad men gäller även i andra branscher, inte minst inom offentlig sektor.

Kunskapsområden

Information Management
Informationsarkitektur
Metadata-arkitektur

Kontakt

Susanne NordvallVD, B3 Visab Consulting

E-post: susanne.nordvall@visab.se
Tel: 070-823 57 55

Hanna SkoogFörsäljningschef, B3 Visab Consulting

E-post: hanna.skoog@visab.se
Tel: 070-260 12 65