MENY

Healthcare

Vi utvecklar vården


I Sverige finns stora möjligheter att skapa världens bästa lösningar för eHälsa. På B3IT Healthcare vet vi att det inte spelar någon roll hur bra lösningarna är om de inte införs, förvaltas och används på rätt sätt.

Med oss som rådgivare säkerställer du att din verksamhetsutvecklande IT-satsning inom vård och omsorg lyckas.

Vi jobbar på ett eller annat sätt med eHälsa hela dagarna. Men B3IT Healthcare är inte ett IT-företag. Istället hittar du konsulter som verksamhetsutvecklar vården i takt med tiden. Det tankesättet har tagit oss långt. Vi är i dag väletablerade i Sverige vad gäller att utveckla svensk vård och omsorg med användning av ITs möjligheter.


På B3IT Healthcare jobbar konsulter som kommer från vård-Sverige.

Konsulter som kan vårdyrkets oskrivna regler
Framgångsreceptet är ingen företagshemlighet. Vi har helt enkelt anställt de bästa i branschen. Här samsas exempelvis röntgensjuksköterskor, fysioterapeuter och sjuksköterskor med informatiker, läkarsekreterare, biomedicinska analytiker och medicintekniker. Gemensamt för alla är passionen och kunskapen om vård och IT. Det gör oss unika. Inte bara för att vi verkligen kan IT utan också för att vi kan alla oskrivna regler som omger vårdyrket. Det inger förtroende och ger oss en kort startsträcka i våra uppdrag.

Stora möjligheter inom eHälsa
Trots att Sverige ligger långt framme finns en stor förbättringspotential för arbetet med svensk eHälsa. Bland annat när det gäller krångliga arbetsflöden, riskabel dubbeldokumentation och system som inte talar med varandra. På B3IT Healthcare hjälper vi till med allt detta och lite till. Våra kunder kommer ofta till oss med önskan om att slå samman olika it-system, till exempel olika enheters journalsystem, eller att upphandla och implementera helt nya system.

Vår viktigaste uppgift är alltid att se bortom de tekniska lösningarna och istället undersöka hur vi kan hjälpa till att utveckla verksamheten och skapa nytta för patienter och brukare. Vi vill inte bara införa systemen, utan utveckla människorna som ska använda de smarta tekniska lösningarna. Först då lyckas vi med vår mission – att göra vården bättre, säkrare och gränslös. Och precis som vården ska vara gränslös är vi det också. Vi når hela Sverige och har kontor i Stockholm, Malmö och Göteborg.

LÄS VÅRA NYHETSBREV

Exempel på kunder

Stockholms läns landsting
Västra Götalandsregionen
Region Skåne
Sveriges kommuner och landsting, SKL
Landstinget i Uppsala län
Landstinget Västmanland
SUSSA-landstingen

KUNDCASE Landstinget Dalarna

B3IT var med och lade grunden för ett nytt gemensamt journalsystem åt Landstinget i Dalarna. Den stora utmaningen var att få engagemang och delaktighet för förändringsarbetet hos 7000 användare. Läs mera

KUNDCASE Region Skåne

Blå appen ger bättre uppföljning av psykiatrisk vård för ungdomar i Region Skåne. Med en mobilapp kan man nu kartlägga hur barn och ungdomar mår efter utskrivning, bedöma värdet av olika behandlingsinsatser samt ge löpande feedback. Läs mera 

Kontakt

Annette MårdbrinkVD, B3IT Healthcare

annette.mardbrink@b3it.se
Tel: 070-9701005
 

Kent NordströmKonsultchef

kent.nordstrom@b3it.se
072-3877087