MENY

Databaser och Cloud

Specialister på marknadens ledande cloudlösningar


B3IT har gedigen kunskap och erfarenhet av databasdrift i Oracles Cloud, Microsofts Azure och Amazons cloudlösningar. 
Vi har gjort utredningar och migrerat databaser mellan olika databasplattformar och vi har stor kunskap om marknadens fria databaser såsom MySQL, MariaDB, PostgreSQL. Vi har även 24/7 drift med en specialistpool av Oracle, SQL Server och MySQL konsulter med ett tiotal stora svenska driftkunder.

B3IT är idag en av Sveriges främsta aktörer inom databashantering. Våra specialister hanterar samtliga databaser på marknaden och vet vad som krävs för att du ska bra maximal nytta av dagens molntjänster. Läs mera här om våra CLOUD-TJÄNSTER

Vi kan databaser och vet hur de ska användas på bästa sätt, både ur ett tekniskt perspektiv och sett till våra kunders affärsbehov. Vi har cirka 40 konsulter som i snitt jobbat 13 år med databaser. Det betyder att vi inte bara har en gedigen kunskap utan även en stor mängd samlad erfarenhet, både av lyckade projekt, och lärdomar från olika typer av problem och haverier. Det ser vi som en stor fördel och en förutsättning för att kunna bygga effektiva och säkra databaslösningar.

Vårt nära samarbete med våra partners Oracle och Microsoft samt den samlade kompetensen inom Oracle, MS SQL-server, MySQL, Sybase och DB2 gör B3IT till ett av Sveriges främsta IT-konsultbolag inom databaser. B3IT strävar hela tiden efter att ha konsulter med de högsta certifieringarna och bland annat har vi två st "Oracle Certified Masters" inom databaser. Vi är idag guldpartner till både Microsoft och Oracle.

Tack vare vår samlade databaserfarenhet har vi byggt ett team med konsulter som personligen engagerar sig i uppdragen och med en tydlig integritet alltid vågar föreslå den bästa lösningen för dig som kund.

Läs mer om våra tjänster inom databas här:
Drift- och förvaltning
Databastjänster 

TJÄNSTEERBJUDANDEN

FLYTTA TILL MOLNET
Oavsett vilken databasmiljö du har idag eller om du siktar på Oracles Cloud, Microsofts Azure eller Amazons cloudlösningar så hjälper vi dig hela vägen från förberedelser till migration och drift.
Läs mer om våra molntjänster
Cloud-lösningar

MIGRERING TILL NY DATABASMILJÖ
Funderar du på att migrera över till en ny databasmiljö? B3IT hjälper dig att bygga upp en modern och enhetlig databasmiljö med förenklad administration och licenshantering. 
Läs mer om vår tjänst
Migrering till SQL Server
Migrering till Oracle 

LICENSANALYS
Vi hjälper dig gärna med en ordentlig licensanalys, som både kan spara rejält med licensavgifter och undvika onödiga överraskningar vid kommande licensrevisioner.
Läs mer om vår tjänst
Licensanalys för Databaser

HEALTHCHECK
Har du råd med en databaskrasch? Med B3IT:s regelbundna HealthCheck kan vi tidigt identifiera potentiella risker och problemområden eller hitta dolda flaskhalsar i din databasmiljö.
Läs mer om vår tjänst
HealthCheck för Databaser 

KUNSKAPSOMRÅDEN

Databasutveckling
Modellering
Performance tuning
DBA
Backup
Högtillgänglighetslösningar
Övervakning
Migrering
Licensanalys
Databaskonsolidering
Säkerhet

Exempel på kunduppdrag

Kontakt

Henrik Ernerottf VD, B3IT DBAce AB

henrik.ernerot@b3it.se
Tel: 070-9307370 
Kontor: Stockholm 

Patrik NorlanderVD, B3IT Norr

patrik.norlander@b3it.se
070-5667777
Kontor: Sundsvall