MENY

Business Intelligence

Med rätt kompetens i ditt BI-team blir det lättare för dig att lyckas med ditt Business Intelligence-projekt! 

Våra erfarna konsulter hos B3IT Insight har byggt BI- och Datawarehouse-lösningar åt stora företag och myndigheter som Coop, Handelsbanken, Volvo, Fritidsresor, Försäkringskassan, HM och Telia.

Här berättar vi lite mer om hur vi ser på utmaningarna inom Business Intelligence och Big Data och vad som är viktigt att tänka på när man planerar ett BI-projekt. Det ger dig både en kortare startsträcka och en bättre måluppfyllelse i projektet, med bättre nytta för verksamheten.

Så här säger Lars Nyström, Information Management Consultant på B3IT Insight:

1. Vilka är idag de största utmaningarna inom Business Intelligence?

- Många BI-lösningar får idag en allt kortare livscykel, beroende på växande datamängder och mer data i nära realtid. Stora Enterprise-projekt drar ofta ut på tiden med skenande kostnader. Många DW-lösningar blir därför mera inriktade på t ex HR, Finans eller Försäljning samtidigt som man vill nå flera datakällor med hjälp av BI-verktygen. 

- Självfallet blir även Big Data Analytics en utmaning. Big Data tvingar oss att tänka annorlunda kring informationsarkitektur. Troligen får vi se en hybrid av flera arkitekturer. Det blir mer fokus på rådata, semantiska lager och in-memory-teknologi. Arkitekterna får också en mera central roll när verksamheterna anammar Big Data.

2. Hur ser du på svenska företags användande av BI idag?

- 80% är fortfarande traditionell BI med fokus på uppföljning. Men intresset växer för prediktiv analys, dvs prognoser för framtiden. Många moderna BI-lösningar har också visuella analysmöjligheter, men de utnyttjas sällan. Samtidigt är många företag nyfikna på möjligheterna med mobiler och tablets. Touchskärmarna har ju lärt oss att tänka i helt nya banor och vi vill själva kunna interagera och utforska data.

- Ett problem i många BI-projekt är osäkerheten i kravställningen. T ex vill man ibland använda externa källor, utan att riktigt veta varför. Jag hör ganska ofta av kunder att BI-verktygen inte används riktigt så ofta som man önskar. Lösningarna är inte tillräckligt intuitiva eller så är det onödigt komplicerat att logga in i BI-plattformen. Vilket ibland leder till att lokala BI-initiativ dyker upp runt om i organisationen…

3. Vad är viktigast att tänka på vid införandet av ett BI-system? 

- Viktigast är att man har en BI-strategi som är väl genomtänkt och att man arbetar efter en tydlig projektmetodik, t ex Scrum. Då blir det glasklart vad som skall utföras och hur det ska göras. Men först ska hemläxan göras och alla krav samlas in: Vad ska BI-systemet leverera för nytta till organisationen? Hur bygger vi en stabil grund med gemensamma definitioner och hög datakvalitet, så att användarna kan lita på informationen?

- Planera långsiktigt men var öppen för tillägg och mindre förändringar. Etablera klara roller i projektet. Skapa en bra BI-mognad i verksamheten och inspirera användarna till att utnyttja BI som ett strategiskt verktyg, med koppling till verksamhetens processer. Säkerställ att användarna vet hur de skall använda BI-lösningen och lyssna på användarnas önskemål. 

4. Vilka trender inom Business Intelligence ser du?

- De visuella verktygen blir allt viktigare, speciellt med nya mobila BI-lösningar. De har en förmåga att visa samband med en helt annan genomslagskraft än traditionella rapporter och diagram. Big Data kommer också att ta fart med en växande kompetens och bättre verktyg.

- Alltfler BI-lösningar flyttar nu upp i molnet, med minskat underhåll och lägre kostnader. Self Service BI fortsätter att gå framåt och vi får fler BI-specialister ute på företagen som med avancerad Data Mining kan påvisa en massa fantastiska fynd i verksamheternas data.

- Sist men inte minst kommer Machine Learning och Predictive Analytics att gå kraftigt framåt. Dels för att prestandan i våra BI-miljöer ökar kraftigt, och dels alla nya produkter som kommer och underlättar arbetet med att träna sina modeller.

Vill du veta mera om hur vi kan hjälpa dig att få mera ut av dina BI-lösningar eller starta ett nytt projekt? Tveka inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

 

KOMPETENSOMRÅDEN

Data Warehouse
Business Intelligence
Big Data
Master Data Management
Data Governance

Kontakt

Björn BendrikVD, B3IT Insight

bjorn.bendrik@b3it.se
Tel: 0708-10 39 13