MENY

Bank, finans, försäkring

B3 Visab Consulting hjälper företag inom finansbranschen att lyckas med sina strategiska mål.

Genom att kombinera vår tunga IT-kompetens med verksamhetskompetens kan vi:

  • bidra med den struktur som krävs för att vår kund ska kunna utveckla sin affär på ett effektivt och hållbart sätt, med avseende på affärsprocesser, information och teknologi

  • införa ramverk inom området Information Management och därmed möjliggöra ett samlat grepp över verksamhetens informationstillgång och informationsflöde

  • driva förändring inom ovanstående discipliner och att därmed möjliggöra effekthemtagning i affären.

Det innebär konkret att vi genom våra konsulter tillhandahåller expertis inom:

  • Program-, projekt och förändringsledning
  • Strategisk rådgivning 
  • Information Management 
  • Informationsarkitektur och modellering 
  • Verksamhets- och processutveckling 
  • Kravanalys 
  • Enterprisearkitektur och IT-arkitektur

Leveransmodeller

För att säkerställa att vi möter affärens behov på bästa sätt arbetar vi med olika leveransmodeller:

Funktionsleverans - Vi levererar och tar ansvar för en funktion inom kundens verksamhet med överlämning till kundens organisation enligt överenskommelse.

Teamleverans - Komplexa uppgifter kräver en mix av kompetenser som kan vara svårt att finna hos en person. Vi erbjuder leveranser i form av ett team av konsulter som är vana att arbeta ihop och som kompletterar varandras kompetens.

Konsultleverans - Våra konsulter engageras också enskilt för uppdrag hos våra kunder.

KUNSKAPSOMRÅDEN

Program-, projekt och förändringsledning
Strategisk rådgivning 
Information Management 
Informationsarkitektur och modellering
Verksamhets- och processutveckling
Kravanalys
Enterprisearkitektur och IT-arkitektur

BESÖK GÄRNA VÅR WEBBPLATS

Kontakt

Susanne NordvallVD, B3 Visab Consulting

E-post: susanne.nordvall@visab.se
Tel: 070-823 57 55

Hanna SkoogFörsäljningschef, B3 Visab Consulting

E-post: hanna.skoog@visab.se
Tel: 070-260 12 65