MENY

Hur bör man förbereda sig inför den nya dataskyddsförordningen?

Tiden för organisationer och företag att hinna anpassa sig till kraven i den nya dataskyddsförordningen blir allt mer knapp. Vi går igenom HUR kraven påverkar din verksamhet och VAD du behöver göra för att kunna leva upp till kraven på ett effektivt sätt innan den 25 maj 2018.

Första steget för att veta hur du och din organisation ska angripa införandet av EU:s dataskyddsförordning som ersätter PUL är att få en ökad insikt i hur de nya kraven ser ut och påverkar din verksamhet. May-Lis Farnes, Trust2You, beskriver översiktligt och lättfattligt de nya kraven.

Anders Johnsson, Integricy, presenterar en metod för att säkerställa att alla organisationer på ett enkelt och säkert sätt kan inventera alla IT system och andra processer. Anders beskriver hur vi idag arbetar med en förstudie som genererar ett underlag i form av en rapport, där alla åtgärder och kostnader per IT-system beskrivs. Metoden garanterar att alla IT-system uppfyller nya EU-förordningen.

May-Lis presenterar hur en GAP-analys kan genomföras baserat på erfarenhet och genomförda GAP-analyser. Hon kopplar ihop HUR åtgärder genomförs med informationssäkerhet, IT-säkerhet och vanlig ordning och reda. Indirekt ställer förordningen krav på ledningssystem enligt internationella standarder som till exempel ISO/IEC 27001 - Informationssäkerhet. Hon visar också hur ni kan organisera arbetet med nödvändiga åtgärder.

När: 8 juni

Tid: 07.30-09.00

Var: B3ITs Lokaler på Kungsbron 2 i Stockholm

May-Lis Farnes, Trust2You, är expert med lång erfarenhet från förändringsarbete och att leva upp till nya regelverk och lagkrav med fokus på informationssäkerhet. Hon har sedan 2000 hjälpt företag och organisationer med att förstå kraven och hur nödvändiga åtgärder ska införas på smartaste sätt. Hon har redan genomfört ett antal projekt inom GDPR.

Anders Johnsson, Integricy, är senior IPMA-certifierad projektledare och utbildar projektledare. Foyen Advokatbyrå är kvalitetssäkrande instans för GDPR-metoden som är beprövad och använd hos både mindre, medelstora och större företag.

Eva Ahlén är affärsutvecklare på B3IT inom GDPR.