MENY

"Genom att vi verkligen förstår verksamheten kan vi ställa de rätta frågorna"


Ragnar Lindblad, VD B3IT Healthcar
e


B3IT har sedan starten medverkat i och genomfört ett stort antal framgångsrika projekt hos välkända företag, organisationer och myndigheter.

Vi har flera bevis på att B3IT verkligen gjort skillnad hos våra kunder. Vi har tagit tag i uppdrag med rejält svåra utgångslägen. Med våra erfarenheter och expertkunskaper har vi analyserat, föreslagit åtgärder och genomfört nödvändiga förändringar som resulterat i omfattande besparingar, förbättrat tjänsteinnehåll och ökad affärsnytta.

Ingen bransch är idag främmande för oss. Vi är leverantörsoberoende och har modet att föreslå enkla och effektiva lösningar som förbättrar IT-miljön, skapar nya affärer och moderniserar verksamheten.

Aktuella kundcase

Exempel på kunder

AstraZeneca
Apotekens Service
Bolagsverket
Borlänge Kommun
Com Hem
Ericsson
Försäkringskassan
ICA
Landstinget Blekinge
Landstinget Dalarna
Pensionsmyndigheten
Polfärskt bröd
Posten
Rikspolisstyrelsen
Scania
SEB
SF bio
SJ
Skanska
SLL
Svenskt Näringsliv
Swedavia
Sveaskog
TDC
Tele2
TeliaSonera
Trafikverket
Transportstyrelsen
Landstinget i Uppsala län
Volvo