MENY

Referensuppdrag inom bank och finans

Vi hjälper de ledande affärsbankerna och försäkringsbolagen med bland annat Information management, compliance och nya lösningar inom private banking.
Här är några exempel på aktuella uppdrag. Kontakta oss gärna för en närmare presentation!

Strategisk informationshantering

Inom Trading på en av affärsbankerna har B3 Visab tagit ansvaret för att bygga upp en ”Information Management Function”. Uppdraget består i att införa ramverk och arbetssätt som ger möjlighet till ett samlat grepp över verksamhetens informationstillgång och informationsflöden.

Med stöd av ramverket effektiviseras utvecklingsprojekt och förvaltning i verksamheten. Samtidigt stöds att integrationen av inköpta system och bakomliggande bankinfrastruktur utvecklas på ett hållbart sätt, utifrån ett informationsförsörjningsperspektiv.

Strategisk hantering av legala krav

Uppdragets mål var att tillsammans med kundens affärsrepresentanter, jurister och Compliance analysera påverkan av aktuella och kommande legala krav, föreslå lösningar och arkitektur samt identifiera och hantera synergier mellan de olika legala kraven.

B3 Visab ansvarade för att beskriva den framtida affärsarkitekturen i form av principer, funktioner, affärsprocesser, information, organisationspåverkan och övergripande IT-stöd för respektive legalt krav. Beskrivningen är underlag för beslut och för vidare arbete med detaljerad lösning. Syftet var att trots begränsningar i tid och budget säkerställa att i möjligaste mån implementera en väl fungerande och kostnadseffektiv lösning för verksamheten.

Utveckling och etablering av Internetkontor inom Liv och Pension

I samband med att vår kunds affär utvecklades till att även omfatta privatkunder uppstod behovet av etablera ett Internetkontor för denna nya kundgrupp. Uppdraget inleddes med en förstudie som låg till grund för projektbeslut. Därefter omfattade ansvaret att som projektledare utveckla ett helt nytt Internetkontor för privatkunder.

Nytt Private Banking-erbjudande

Uppdraget bestod i att ta fram en ny affärs- och verksamhetsarkitektur för Private Banking vilket innefattar att definiera tjänster samt att utveckla nödvändiga verksamhetsfunktioner, processer, informationsbehov och IT-stöd. Bland annat säljstöd och CRM för rådgivare, portfölj för Private Banking-kunder samt orderhantering. Programmet syftade till att tillhandahålla en flexibel och framtidssäker verksamhet för affären.

Information Management inom Försäkring

B3 Visab har fått förtroendet att bygga upp och ansvara för en central funktion avseende Information Management inom Liv och Pension. Uppdraget består i att aktivt förvalta och vidareutveckla kundens Repository-stöd samt att kontinuerligt utveckla arbetssätt och stöd till organisationen. Syftet med funktionen är att säkerställa spårbarhet på information från verksamhetskrav till IT-lösning.

Våra senaste kundcase

Tipsa en kompis om caset

Kontakt

Susanne Nordvall VD, B3 Visab Consulting

E-post: susanne.nordvall@visab.se
Tel: 070-823 57 55