MENY

Nytt intranät till Svenskt Näringsliv

B3IT Connexions utvecklade ett nytt intranät i SharePoint 2013 till Svenskt Näringsliv. Lösningen omfattar både traditionell nyhets- och informationsspridning samt flera sociala funktioner och helt nya möjligheter för Svenskt Näringsliv att samarbeta digitalt.

Den nya lösningen ger Svenskt Näringsliv möjligheten att skapa arbetsrum för alla sina projekt, skapa grupper för anställdas intressestyrda initiativ och möjligheter att skapa samarbetsforum av mer organisatorisk karaktär (avdelningar, enheter, regioner, etc)

Alla samarbetsytor innehåller en genomtänkt funktionalitet för dokumenthantering, nyhetspublicering, feeds, kalendrar, behörighetsnivåer, m.m. Mycket av informationen som skapas i de lokala samarbetsytorna är sedan möjlig att aggregera och visualisera på intranätets startsida i form av nyhetslistor, kalendrar och feeds.

Anpassade vyer förenklar informationssökningen
Genomgående har lösningen utvecklats med ett fokus på att lyfta upp information till användaren som är relaterad till den givna kontexten, dvs anpassad till den aktuella arbetsuppgiften. På så sätt slipper användaren leta sig ner i olika informationsstrukturer och antalet sidladdningar minimeras avsevärt. Vidare så har lösningen utvecklats med fokus på att användaren snabbt ska kunna hitta information genom olika filtreringsmöjligheter i form av fördefinierade kategoriseringar och fritextfiltreringar.

Intranätet har också stöd för att skapa olika typer av handböcker för att på ett enkelt sätt strukturera och hitta stora mängder av information. Handböckerna går att dela in i kapitel och det finns genomtänkta filtreringsmöjligheter som gör det enkelt att snabbt hitta önskad information.

Sociala funktioner skapar större engagemang
Stora delar av intranätet har inbyggda sociala funktioner i form av feeds, möjlighet att följa kollegor, gilla och kommentera innehåll samt personliga profilsidor för varje anställd.

Projektet genomfördes i enlighet med B3IT Connexions projektmodell Zenit.

Våra senaste kundcase

Tipsa en kompis om caset


VAD SÄGER UPPDRAGSGIVAREN?

B3IT har i intensivt samarbete med oss utvecklat ett nytt socialt intranät. Lösningen erbjuder en rad nya samarbetsmöjligheter för våra anställda, säger Nicklas Mattsson, Publicistisk chef på Svenskt Näringsliv

KORT OM SVENSKT NÄRINGSLIV

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund som utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar. Svenskt Näringslivs uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Kontakt

Jonas ElgqvistVD B3IT Connexions

Mobil: 070-743 45 95
Kontor: 08-410 143 40
Email: jonas.elgquist@b3it.se

LinkedIn
Facebook