MENY

Ny samarbetslösning åt Teknikföretagen

B3IT Connexions har åt Teknikföretagen utvecklat en responsiv och klientoberoende samarbetslösning baserad på SharePoint 2013 som möjliggör och underlättar samarbete med personer både inom och utom organisationen.

Samtidigt som lösningen baseras på SharePoint 2013 erbjuder den en skräddarsydd användarupplevelse som är enklare och tydligare än standardkonfigurationen, med fokus på funktioner kring dokumenthantering och versionshantering, möteskalender och delning av information. Man har ställt höga krav på gränssnitt, enkelhet och intuivitet, vilket i sin tur har ställt höga krav på den tekniska lösningen.

Gränslöst samarbete
Teknikföretagen kallar lösningen för Arbetsytan. På Arbetsytan kan Teknikföretagens medarbetare och dess samarbetspartners mötas och samarbeta kring gemensamma och versionshanterade dokument. Man kan boka och bjuda in till möten i en gemensam kalender, se information om och kontakta övriga medlemmar.

Personliga startsidor
Varje medlem får en personlig startsida där denne får en översikt över arbetsytor och aggregerad information från dessa. I en aggregerad kalender kan man t.ex. se möten och händelser från flera arbetsytor presenterade i kronologisk ordning. Ett möte kan enkelt sparas i en personlig kalender, t.ex. i Outlook.

Allt innehåll är sökbart och presenteras i olika moduler där man på ett enkelt sätt kan filtrera innehållet via fritext eller kategoribaserade knappar. Lösningen går lika bra att hantera i en mobil, som i en surfplatta, eller via desktop.

Användarstyrda funktioner
Arbetsytan erbjuder ett fullt responsivt modulbaserat och anpassat gränssnitt som lyfter fram och tillhandahåller precis de funktioner i SharePoint som användarna efterfrågar, utan att de behöver leta sig ner i krångliga och djupa informationsstrukturer.

Hur byggdes lösningen?
- Genom att bygga ett fristående gränssnitt som kommunicerar med SharePoint via ett mellanliggande tjänstelager har vi full kontroll över presentationen av SharePoints funktioner, utan att det krävs några ändringar i produkten som sådan. Vi nyttjar helt enkelt de funktioner som Teknikföretagens användare efterfrågar, säger Andreas Ljungquist, affärsområdeschef på B3IT Connexions.

- Samtidigt säkerställer vi att SharePoint implementation förblir Standard och är därigenom fullt uppgraderingsbar. Genom att funktionaliteten är modulbaserad kan man också enkelt addera ytterligare funktioner eller placera dem i andra sammanhang vid framtida vidareutveckling.

Projektet genomfördes i enlighet med B3IT Connexions projektmodell Zenit.

Våra senaste kundcase

Tipsa en kompis om caset


KORT OM TEKNIKFÖRETAGEN

Teknikföretagen är en arbetsgivarorganisation som representerar mer än 3600 teknikföretag. Teknikföretagens uppdrag är att stärka konkurrensförutsättningarna i Sverige och ge medlemsföretagen större utrymme att utveckla nya idéer som får svensk ekonomi att växa uthålligt. Det gör vi genom förhandlingsstöd, kurser och rådgivning direkt till medlemsföretagen samt genom avtalsförhandlingar med de fackliga organisationerna.

Kontakt

Jonas ElgquistVD B3IT Digital Xperience

Mobil: 070-743 45 95
Kontor: 08-410 143 40
Email: jonas.elgquist@b3it.se

LinkedIn
Facebook