MENY

Blå appen ger bättre uppföljning av psykiatrisk vård för ungdomar

Hur mår barn och ungdomar efter att de skrivits ut från Barnpsykiatriska akut­avdelningen i Malmö? Det ska nu undersökas med hjälp av projektet Blå appen.
Med en mobilapp kan nu psykiatrin kartlägga hur patienterna mår och bedöma vilka behandlingsinsatser som gjort mest nytta samt ge löpande feedback.

Syftet med appen är att undersöka om ungdomarna mår bättre över tid av att få en kontinuerlig uppföljning även efter att de skrivits ut från den slutna vården på avdelningen.

Projektet beräknas vara klart till sommaren 2016 och tanken är att ungdomarna ska börja använda Blå appen redan när de är inlagda på avdelningen för att kunna värdera hur de mår under tiden de är där. Sedan ska man fortsätta att använda appen hemifrån varannan vecka efter utskrivning, med hjälp av den egna mobilen eller surfplattan. När det är dags att göra en ny självuppskattning får patienten en påminnelse via SMS. Bedömningarna görs via olika skattningsskalor som är anpassade för olika grupper av patienter.

Ungdomarna kommer även att få kontinuerlig feedback i appen under tolv månader, vilket är en viktig del i den fortsatta behandlingen. Därefter ska resultatet utvärderas för de tre olika kontrollgrupper med totalt 150 patienter som ingår i studien.

Bakgrunden till projektet är att man vill göra en systematisk kartläggning av de inlagda patienternas psykiska mående via mobil teknik för att bättre kunna bedöma värdet av olika behandlingsinsatser. Kan man både förstärka behandlingseffekten och få en lägre drop-out frekvens vore det en stor framgång.

Projektet har initierats av två läkare och en psykolog som arbetar vid Barn- och Ungdomspsykiatrin i Malmö, BUP Akut, och projektet har utförts på uppdrag av Region Skåne. Namnet på appen togs fram av verksamheten med tanken att den blå färgen ska relatera både till depressiva tillstånd men också till hopp och utveckling.

B3IT Healthcare har ansvarat för förstudien med kravinsamling, användarfall, SWOT-analys och kostnadsuppskattning för alternativa lösningar, samt en genomförandeplan. 

Man valde tidigt att satsa på en egenutvecklad lösning för att kunna möta alla funktionskrav. Eftersom systemet hanterar personuppgifter krävdes en stark autentisering med lösenord och engångskoder för patienterna samt SITHS-kort för vårdpersonalen. Samtidigt ville man få en enkel inloggning och användning samt en anpassad feedback då det är avgörande för ungdomarnas motivation att använda lösningen.

Våra senaste kundcase

Tipsa en kompis om caset


Barn- och ungdomspsykiatrin är en regionövergripande verksamhet med akutavdelning och akutmottagning i Malmö och öppenvård på ett flertal orter i Skåne.

BUP ingår i Psykiatri Skåne, en division i en av sjukvårdsförvaltningarna i Region Skåne.

Akutmottagning för unga

Vid den Barnpsykiatriska Akutavdelningen (BUP akut) i Malmö arbetar man med att ge ett kvalificerad akut omhändertagande över kortare eller längre tid till ungdomar som behöver psykiatrisk behandling.

Varje år behandlas 250-300 ungdomar med en genomsnittlig vårdtid på 7 dagar. Majoriteten av patienterna är mellan 14 - 17 år.

De vanligaste anledningarna till inläggning är nedstämdhet med självmordsnära tankegångar eller självmordsförsök, krisreaktion, ätstörning eller psykotiskt upplevande.