MENY

Huvudkontor - Stockholm

B3ITs nya HK ligger i Westmanska Palatset

Stockholm är hjärtat i B3ITs verksamhet. Här jobbar cirka 200 erfarna konsulter med uppdrag hos välkända företag samt större organisationer och myndigheter. Gemensamt för våra konsulter är att de i genomsnitt har jobbat med kvalificerade IT-frågor i 17 år. Det ger tydliga resultat när vi tar uppdrag inom verksamhets- och IT-utveckling.

Vår gedigna erfarenhet är nyckeln till vår roll som effektiva problemlösare. Vi hanterar uppdrag som rör management, teknik och affärer inom samtliga av B3ITs specialistområden.

Hos oss finns ständiga diskussioner mellan utvecklare, systemarkitekter, projektledare, strategiexperter, läkare och kvalitetsspecialister om hur vi kan hjälpa våra kunder att förbättra IT-miljön, processerna, organisationen och den övergripande strategin.

Det leder i sin tur till att våra kunder alltid kan lita på att vi är konkreta och snabba när vi utför analyser, tar fram åtgärdsförslag och ser till att genomförandet sker på bästa sätt.

B3IT Huvudkontor

B3IT Management AB
Box 8, 101 20 Stockholm

From den 1 april 2017 finns B3IT på plats i nya lokaler på Kungsbron 2 i Stockholm, nära T-centralen. 
Postadressen behålls som tidigare.
Ny besöksadress: Kungsbron 2, Stockholm
Ny leveransadress: Östra Järnvägsgatan 21, 111 20 Stockholm

info@b3it.se 

Tel: 08-410 143 40

Fakturaadresser

Kontakt

Sven UthornVd B3IT koncernen

sven.uthorn@b3it.se
Tel:  08-41014342

Gunilla BjerreCOO

gunilla.bjerre@b3it.se
Tel: 0725-510678