Göteborg

Med ett 20-tal seniora konsulter, erbjuder vi våra kunder kompetensförstärkning som rådgivare och specialister inom IT- och verksamhetsutveckling.

Vårt fokus ligger på erfarna och certifierade konsulter inom områdena Kravhantering, Projektledning, Utveckling och Test/Testledning. Göteborg är också ett av naven i vår Healthcare-verksamhet.

Vi drivs av att hjälpa våra kunder i IT-relaterade frågor för att åstadkomma förbättringar där de ger allra störst effekt. Vårt mål är att bygga och överföra kompetens till kunden, så att man inte skall vara beroende av oss på sikt. Vi arbetar med övertygelsen att störst effekt uppnås genom ett nära samarbete med våra kunder. Att vi behållit många av våra kundrelationer sedan verksamheten startade tyder på att vi gör ett gott arbete!