MENY

B3IT Dalarna

Digitala kanaler B3IT

Vi är ett konsultföretag byggt av kompetenta och erfarna konsulter. Vårt mål är att alltid göra skillnad hos våra uppdragsgivare. Vi är konsulter med både gedigen ledningserfarenhet och djup teknisk kompetens. Med erfarenhet av olika lösningar och genom att tillämpa morgondagens tekniker levererar vi resultat. Alltid.

Vi verkar inom dessa områden:

1. Förändringsledning (projektledning, upphandling LOU, chef & ledningsutveckling)
2. Ny teknik för bättre verksamhet (molntjänster, Internet-of-Things)
3. Systemutveckling (utveckling & förvaltning)

Vi levererar resursförstärkning till uppdragsgivarens verksamhet, alternativt kan vi leverera ett komplett åtagande då vi samlar både bolagets, koncernens och våra samarbetspartners resurser för att leverera i såväl mindre som större uppdrag.

”B3IT Dalarna levererade resultat som gör skillnad!”
Jörg Bassek, sektorschef verksamhetsstöd Borlänge kommun

”Tack för en mycket bra insats, det är enkelt att vara projektägare med så bra styrgrupp och projektledare.”
Jens Bergqvist, IT-Direktör Landstinget Dalarna


AKTUELLA REFERENSER


Sedan starten i Dalarna 2011 har vi fått förmånen att arbeta med många olika kunder i regionen. Några av dessa är Clas Ohlson, Landstinget Dalarna och Trafikverket i Borlänge.

Landstinget Dalarna i Falun


Landstinget Dalarna är länets största arbetsgivare med ca 8 500 medarbetare. Landstinget ansvarar för att alla som bor eller tillfälligt vistas här ska få en god hälso- och sjukvård på lika villkor. På olika sätt stöder och bidrar landstinget till länets utveckling.

B3IT har under lång tid haft förtroende att leverera seniora projektledare till landstinget. Projekt som har involverat allt från kravanalys, upphandling, införande och kompetensöverföring. Projekten har rört sig inom IT, hälso- o sjukvård samt administration och ett urval av dem presenteras här.

Enhetligt journalsystem - Take Care
B3IT Healthcare har haft i uppdrag att som projektledare ansvara för införandet av ett nytt gemensamt journalsystem i Landstinget Dalarna. Den stora utmaningen var att skapa engagemang och delaktighet hos 7 000 användare fördelade på två akutsjukhus, två närsjukhus och 24 vårdcentraler. Samtidigt ville man ha en offensiv tidsplan.

Upphandling och införande av ärendehanteringssystem
B3IT Dalarna fick under hösten 2012 i uppdrag att leda införandet av en samordnad kundtjänstfunktion inom IT-enheten. I det första steget berördes ca 100 medarbetare inom IT-verksamheten direkt av förändringen, indirekt berördes alla landstingsmedarbetare. Projektet införde ett nytt stödsystem samt ett förbättrat arbetssätt baserat på ITIL inom IT-verksamheten.

Förstudie och upphandling PA - system
B3IT Dalarna har haft i uppdrag att som projektledare ansvara för upphandling och införande av nytt PA-system för landstinget Dalarna. En central framgångsfaktor var det omfattande arbetet med att skapa en bred förankring i organisationen. Upphandlingen avslutades i tid och med ett bra resultat, och införande pågår.

Förstudie och upphandling e-Print
B3IT Dalarna har ett pågående uppdrag att upphandla, och införa, en ny skrivarlösning för hela landstinget. Upphandlingen är nu avslutad och införande av den upphandlade lösningen pågår.

Borlänge kommun


Borlänge kommun är Dalarnas största kommun. Staden fyller 70 år och har vuxit till 50 000 innevånare. Borlänge driver ett aktivt och brett utvecklingsarbete för ännu bättre service till kommuninnevånarna. B3IT fick 2011 i uppdrag att medverka i det arbete.

Kommunen bestämde 2011 att det fanns ett behov av att se över sin IT-organisation, främst utifrån behovet av att få ett bättre och effektivare samspel mellan verksamhetens krav och IT-organisationens leverans.

En ny IT-strategi och organisationsmodell
B3IT Dalarna fick i uppdrag att projektleda ett projekt med syfte att:

* Arbeta fram ett förslag till IT-governance modell
* Föreslå en förvaltningsmodell inklusive roller
* Analys och förslag till framtida teknikplattform
* Föreslå en process för utvecklingsarbete

Efter ett omfattande kravinsamlingsarbete inom kommunkoncernens samtliga delar skedde genomförandet. Såväl utförande tjänstemän som ledningsgrupper deltog i arbetet. En strategi med förslag till ny lednings och styrningsmodell levererades och antogs av kommunen.

En dörr in!
Borlänge bedriver ett omfattande arbete i syfte att förenkla för medborgarna att få tillgång till kommunens service. B3IT Dalarna fick 2011/12 i uppdrag att arbeta fram förslag till nya processer, regler och rutiner för detta.

Molntjänster och e-handlingar till politiken
Kommunen ville under 2012 utöka och förbättra möjligheterna för politiker att få tillgång till handlingar via ”nätet”. B3IT Dalarna fick i uppdrag att se över såväl tekniska som legala frågor för detta. Projektet levererade ett förslag för vidare införande.

Migrering!
Kommunens verksamhetssystem har under 2014/15 migrerats från den befintliga Novell-plattformen till en ny IT-plattform baserad på Microsoft. I det arbetet behövde man utföra ett antal konsolideringar och anpassningar i och kring systemen.

B3IT Dalarna ledde arbetet med att samla in data samt kvalitetssäkra inför migrering av klient och serversystem då plattformen uppdaterades från Novell till Microsoft.

Clas Ohlson


Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna. Idag erbjuder företaget försäljning och service i fem länder via ca 200 butiker, e-handel, katalog och telefon. Clas Ohlson hjälper sina kunder att lösa vardagens praktiska problem med ett brett sortiment av prisvärda produkter inom fem produktområden: Bygg, El, Multimedia, Hem och Fritid. Företaget är noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange, har en omsättning om 7 miljarder kronor och drygt 4 700 anställda.

Clas Ohlson hade behov av stöd i ledningsarbetet i samband med relese av en befintlig e-handelslösning och framtagande av en ny B2B lösning.

Test och release av e-handelslönsning
B3IT Dalarna fick i uppdrag att samordna, leda och prioritera release av redan produktionsbefintlig e-handelslösning.

Framtagande av B2B lösning
B3IT Dalarna ledde arbetet med framtagande och utveckling av ny B2B lösning för Clas Ohlson.

Stödprocesser för projekten
B3IT Dalarna etablerade processer för projektets kravfångst, utveckling, test och leverans.

Plattform
E-handelslösningen och B2B lösningen använde Hybris som plattform.


 

 

 

 

B3IT Dalarna

Besöksadress: Borganäsvägen 44, 2 tr
Postadress: Borganäsvägen 42
784 33 Borlänge

Tel: 070-6253272

Följ oss gärna på Facebook!

Dalarnas Tidning skriver om B3ITs toppresultat i GPTW

Karin Vemhäll satsar på längden
B3IT Dalarna sponsrar längdskidåkerskan Karin Vemhäll i hennes satsning på de svenska långloppen. Karin slutade på 17e respektive 18e plats i Vasaloppet och Tjejvasan 2015. Och efter Vasaloppet 2016 är nu Karin snabbast i Sverige på damklassikern (Vasaloppet, Vansbrosimningen, Vätternrundan och Lidingöloppet) med nya rekordtiden 16 timmar 26 minuter och 15 sekunder. Jättegrattis från stolta sponsorn B3IT!!

Simon Andersson till landslaget
B3IT Dalarna sponsrar Simon Andersson, en ung och lovande längdskidåkare som satsar på att etablera sig i skidlandslaget. B3IT gratulerar till segern i U23-klassen vid SM i Skiathlon 2014!

Kontakt

Per MatssonVd B3IT Dalarna, seniorkonsult

Per Matsson leder B3IT i Dalarna och arbetar främst med management och projektledning

per.matsson@b3it.se
Tel: 070-6253272