MENY

Dubbla priser för B3IT på GPTW-galan

B3IT är nu en av Sveriges bästa arbetsplatser, enligt Great Place to Work (GPTW). 
Samtidigt kniper man förstaplatsen bland de större svenska konsultbolagen och Jonas Elqquist, VD på B3IT Connexions, får utmärkelsen ”Sveriges mest inspirerande chef”. 
Det blev facit för B3IT på den stora GPTW-galan på Cirkus i Stockholm den 16 mars.

B3IT grundades med visionen om att hjälpa företag och organisationer att effektivisera sin IT - och att skapa Sveriges bästa bolag för riktigt duktiga konsulter. Idag är B3IT ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag med 320 seniora konsulter inom IT och management. 

Det var för fjortonde året i rad som GPTW utsåg Sveriges bästa företag under galan som hölls på Cirkus i Stockholm. B3IT blev där utsedd till en av Sveriges bästa arbetsplatser inom kategorin större företag med över 250 anställda (nummer tre på listan) och man knep också förstaplatsen bland de större svenska konsultbolagen!

GPTW:s medarbetarundersökning visade att 97 procent av de anställda på B3IT anser att ”allt sammantaget är B3IT en mycket bra arbetsplats”. Undersökningen visade också att det fina resultatet gäller för alla grupper av medarbetare, både äldre och yngre, kvinnor och män, nyanställda och de som arbetat länge i bolaget.

– För oss som konsultbolag är det helt avgörande att våra anställda trivs. Och ett kvitto på det är att vi kommit så högt på Great Place to Works lista. Det som gör att vi sticker ut är att vi ger våra medarbetare en stor frihet och att vi har byggt en organisation med flera mindre specialistbolag. Det finns ett stort fokus på tillväxt och entreprenörskap inom B3IT, men också på mjuka värden, frihet och wellness. När vi nu fortsätter att växa är det jätteviktigt att vi värnar om våra kärnvärden, säger Sven Uthorn, koncernchef på B3IT.

Jonas Elgquist, VD för B3IT Connexions, blev vinnare i kategorin ”Inspirerande ledarskap” med följande motivering:

”Med sunda värderingar och hög grad av entreprenörsanda leder Jonas Elgquist B3IT Connexions. Här skapar han en platt organisation där det inte finns traditionella chefer, här är alla sin egen chef. Under hösten inspirerade han bortom den egna organisationen då han ställde in företagets resa till Italien och skänkte pengarna till välgörenhet."

– För mig känns det väldigt hedrande att få den här utmärkelsen. Personligen var det en självklarhet att göra något när vi såg ett så ett stort lidande bland dem som var i nöd. Jag är själv pappa och har små barn och blev extremt berörd när jag såg bilderna från massflykten. Det som gjorde det möjligt att ställa in resan och skänka pengarna till UNHCR var det starka stödet från alla fantastiska medarbetare på B3IT, säger Jonas Elgquist.

 

B3IT Connexions är det största dotterbolaget i B3IT-koncernen med 55 medarbetare och inriktning på digitala kanaler.
B3IT har idag 320 medarbetare och omsatte 382,5 MSEK under 2015.

KORT OM GPTW

Varje år genomför Great Place to Work® en världsomspännande arbetsplatsstudie och utvärderar kvalitén på tusentals arbetsplatser från två olika perspektiv, dels en omfattande medarbetarenkät där man får fram medarbetarnas upplevelse av företaget och dels en "culture audit" där man utvärderar företagets arbetssätt.

I Sverige deltar flera hundra organisationer och de bästa har möjlighet att vinna en kvalitetsutmärkelse. Det är listan över Sveriges Bästa Arbetsplatser.