MENY

Databastjänster

B3IT erbjuder databastjänster inom följande områden:

Databasutveckling
Att skriva bra kod mot databasen kan vara avgörande för prestandan. Vi har specialister som enbart arbetar med utveckling mot databaser.

Modellering 
En väl fungerande datamodell gör livet lättare för slutanvändare, utvecklare och DBA:er. Vi hjälper dig att bygga datamodeller från start eller genom att bygga vidare på befintliga. Vi använder Erwin och Toad Datamodeller och har certifierade konsulter på Power Designer.

Performance Tuning
Många gör misstaget att köpa ny hårdvara när de är missnöjda med prestandan i systemen. Kontakta oss istället, så ser vi över din kod. Vi utför regelbundna prestandaanalyser hos våra kunder. Vi hittar och analyserar flaskhalsar för att göra dina databaser snabbare.

DBA
På B3IT har vi 30 stycken DBA:er som behärskar marknadens samtliga stora databaser. Låt oss ta en titt på hur ni satt upp er miljö idag och låt oss komma med förslag på hur ni kan förbättra, förenkla och på sikt sänka era kostnader.

Backup
Väldigt många tar backuper på regelbunden basis. Men väldigt få testar att göra restore. Vi ser över din backupstrategi och sätter en plan för hur du kan säkra att dina backuper är användbara och snabbt tillbakalästa om olyckan uppstår. Vi är specialister på bland annat RMAN och QUEST Lightspeed.

Högtillgänglighetslösningar
Vilka krav har du på upptid och tillgänglighet? Det är viktiga frågor. Vi hjälper dig att hitta rätt databasuppsättning för att möta de krav du har från verksamheten. Vi hjälper dig att sova gott på natten.

Övervakning
Oavsett om du har en centraliserad databasmiljö med kluster eller appliance-lösning eller en decentraliserad databasmiljö med standalone-servrar utspridda så hjälper B3IT till att sätta uppen effektiv övervakning av databaserna. Vi har färdiga script för detta som skickar mail när något händer och vi är specialiserade på bland annat Oracle Gridcontrol och QUEST Spotlight.

Migreringar
Har ni tagit ett beslut att använda en annan databas så hjälper vi er att migrera från den gamla till den nya. Det finns mängder med verktyg som kan klara det – men de klarar oftast inte allt. Vi är specialister på att migrera databaser mellan olika plattformar..

Licensrådgivning
Är du rätt licenserad? Att vara underlicenserad kan leda till dyra backloggar om revisioner utförs. Samtidigt är det onödigt dyrt att vara överlicenserad. Vi undersöker hur du använder databasen och optioner kring den och hjälper dig att hitta exakt den version av databaslicens som du behöver för ditt system. Läs mer om vår tjänst Licensanalys för databas

Databaskonsolidering
Idag ser många av våra kunder över sina system för att förenkla och centralisera sin drift. B3IT hjälper till att hitta de databaser som kan konsolideras och därmed leda till sänkt licensbehov och lägre kostnader. Vi bygger kluster och appliance-lösningar där vi samlar större mängder av databaser och kan på så sätt stänga ned servrar och sänka dina driftkostnader och samtidigt bidra till en grönare miljö.

Säkerhet
Databassäkerhet blir viktigare och viktigare och vi ser yttre hot från hackare men även inre hot hos bolag vi hjälper. Där har vi färdiga koncept på hur du kan säkra dina databaser. Kanske behöver du även säkra så att inte ens DBA kan se data? Vi jobbar med olika sorters kryptering och audit-lösningar där du blir informerad när någon gör något de inte ska på databaserna.

Drift/Förvaltningstjänst
Om du funderar på att lägga ut din drift eller förvaltning av databas så har vi ett mycket förmånligt erbjudande kring detta. Vi har redan en resurspool på plats med beredskap dygnet runt vid behov. Läs mer om vår drift- och förvaltningstjänst